Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger 07 Released!

D-D-D-D-DAAAAAAAATTTTTTTEEEEEEE?!?!?!?!?!?!

Thread / Wiki / Artist