Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger 26 Released!

The No More Movie Theft guys are strangely appropriate for this sentai series?

Thread / Wiki