Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger 37 Released!

Actually released this like 4 days ago, whoops!

Thread / Wiki