Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger 45 Released!

Joyeux Noël!

No episode next week~

Thread / Wiki / Artist