Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger 47 Released!

I too like to go swimming with sentai ladies on my butt

Thread / Wiki