Sentai Saikyou Battle Finals

Kaizoku Sentai Gokaiger    46 votes    23%
Samurai Sentai Shinkenger    33 votes    17%
Tokumei Sentai Go-Busters    22 votes    11%

Final votes start here!