Kaitou Sentai LupinRanger VS Keisatsu Sentai PatRanger 43 Released!

10/6 was actor Motoki Seiya's 25th birthday!

Thread / Wiki