Jyukou Tokusou Dinnovator 04 and Kougaiga Promo released

~Enter the Strongest, Evil Metal Warrior~

Thread / Wiki

Kougaiga hype thread