Kyuusei Sentai Wakusaver Season 2 Ep 3 released

Who's the guy on the left?

Thread / Wiki